Een kerk vol licht: de gebrandschilderde ramen

Een kerk vol licht: de gebrandschilderde ramen

De glas-in-loodramen in de 42 grote ramen zijn gemaakt door het “Atelier F Nicolas Roermond” in Nederlands Limburg. Het laatste glas-in-loodraam werd gemaakt in 1905 (Saint George).

In het onderste gedeelte stellen de gebrandschilderde ramen heiligen voor die werden gekozen in verband met de plaatselijke religieuze context of gebeurtenissen die het leven van de katholieke kerk in die tijd kenmerkten.

De ramen in het bovenste gedeelte van het gebouw zijn versierd met glas-in-loodramen met geometrische patronen in verschillende vormen.

Gebrandschilderd raam van een hoog raam in het schip
Gebrandschilderd raam aan de zuidkant van het koor, de Maagd verschijnt aan Simon Stock